Khung Cooling Pad

BẢNG GIÁ KHUNG NHÔM LẮP TẤM COOLING PAD

Sản Phẩm Hình ảnh

DTH – 3000

(Loại cao cấp)

Kích thước: 3000 mm
Lắp được 5 tấm: 1800 x 600mm

Đơn giá: 3,450,000

Khung Nhôm 3000

(Loại thông thường)

Kích thước: 3000 mm
Lắp được 5 tấm: 1800 x 600mm

Đơn giá: 2,990,000